Blog

Proč čistit kopanou studnu?

Studna se zanáší sedimenty a biologickými odpady, které mohou vodu kontaminovat. Příčin kontaminace je více. Může se jednat o kontaminaci dešťovou vodou, která do studně naplaví biologický materiál, který se usadí na dně a postupem času začne tlít.
Biologický materiál se však do studny může dostat i škvírou či spárou v plášti studny. Voda může být kontaminovaná průsakem odpadní vody z nedaleké stoky či z porušené kanalizace nebo jímky na odpadní vodu. Pokud se tak stalo, je třeba nejprve vyhledat příčinu kontaminace, tu odstranit a teprve potom začít s čištěním.
Také je dobré před vlastním čištěním opravit nadzemní část studny, vyměnit poškozené nebo netěsnící poklopy, a omezit tím možnost vniknutí drobných živočichů. Studna nemusí "dýchat" a je žádoucí zrušit všechny větrací otvory a komínky. Vhodné je odstranit také staré nepoužívané potrubí a ostatní rezavějící železo, dřevěné trámky a lávky. Na povrchu by kolem skruže měl být široký betonový límec a terén kolem studny by měl být vyspádován směrem od ní.
Mechanické čištění
Ze všeho nejdříve je třeba odčerpat veškerou vodu. Než do prázdné studny vlezete, ověřte si, zda se na dně studny nevyskytují nebezpečné plyny. Na dno studny spusťte zapálenou svíčku. Pokud nezhasne, na dně je kyslík a můžete pokračovat v práci.
Čištění studny se dělí na mechanické a chemické. Mechanickým čištěním odstraníte okem viditelné usazeniny a naplaveniny na dně studny, ale i třeba kousky rezavějícího kovu a tlejícího dřeva. Pro odstranění těchto usazenin stačí lopatka a kbelík. Pak můžete studnu dopustit do určité úrovně, usazeniny ve vodě rozvířit a poté odsát ponorným kalovým čerpadlem.
Pro dokonalé vyčištění studny lze využít také tlakovou vodu, která odstraní nečistoty z povrchu stěn. Jestliže nemáte tlakový čistič k dispozici, odstraňte nečistoty například kartáčem a stěny pak opláchněte vodou.

 Chemické čištění

Je to vlastně dezinfekce a následuje po mechanickém čištění. Zaručí, že se ve vodě nebudou vyskytovat zdraví škodlivé bakterie. Po mechanickém vyčištění se tedy studna napustí vodou a poté se pomocí tekutých, práškových či tabletových jednorázových dezinfekčních činidel dezinfikuje. Pokud se dezinfekce aplikuje ve vyšší dávce, například po kontaminaci vody, musí se voda nejprve ze studny odčerpat a teprve nově napuštěnou vodu lze pít. Po ukončení prací nechte udělat mikrobiologický rozbor vody, abyste si byli stoprocentně jisti její nezávadností.