Kompletní služby v oblasti vrtání studní.

Nabízíme kompletní služby v oblasti vrtání studní. A to na klíč. Postaráme se o vše od získání potřebné dokumentace, po instalaci čerpací techniky. Naše firma je profesionální a můžeme vám zaručit, že s námi se vám finance vrátí v podobě snížených výdajů za zásobování pitnou vodou.

Vaše nová vrtaná studna bude mít delší životnost než jakákoliv kopaná studna a to v průměru o 40 let. Navíc je to také oproti kopané studni řešením levnějším.

Dovolte nám, abychom vám pomohli udělat krok k úspornějšímu a zdravějšímu životu - voda z vrtané studny není kontaminována vodou povrchovou.

Co nabízíme 

Vrtané studny

"Kde?" a "Za jakým účelem bude studna vyvrtána?" - to jsou základní otázky, na které potřebujeme znát odpověď ze všeho nejdříve*. Budeme tak schopni vám přiblížit náročnost operace a vystavit cenovou kalkulaci. Navíc vám můžeme zaručit, že jsme schopni vrtat i v obtížněji dostupných terénech.


Vrty pro tepelná čerpadla

Tyto vrty je možné realizovat u téměř všech druhů staveb, neboť jsou velice nenáročné na prostor. Navíc si svůj výkon zachovávají i při nízkých teplotách a jejich spotřeba je nízká. Než se pustíme do samotného vrtání, zajistíme pro vás všechny byrokratické náležitosti.

Průzkumné vrty

Abychom byli schopni posoudit podmínky pro vrtání studny, je třeba provést průzkumný vrt. Zjistíme tak, kde se podzemní proudy nachází a jaká je jejich vydatnost.

Čerpací technika

Čerpací technika je vždy volena dle individuálních aspektů každého vrtu. Naši profesionálové zajistí, aby se jednalo o kvalitní komponenty s dlouhou životností. Vždy se jedná o ponorné čerpadlo s vysokým výtlakem vyrobené z nerezového materiálu.

Čištění vrtaných a kopaných studní

Doporučená doba čištění je každých 5-7 let

Jímky, retenční nádrže

Jímka (žumpa) je bezodtoková nádrž sloužící k akumulaci (jímání) odpadních vod. Retenční nádrž je vhodná pro sběr dešťové vody. 

Projekty, stavební povolení

Stavební povolení a projekty jak na studny tak i na čov a septiky - dle legislativních předpisů a včas. O to se postaráme.Čistírny odpadních vod (ČOV)

ČOV jsou elektrická zařízení, která čistí komunální odpadní vody izolovaných zdrojů znečištění. Těmi mohou být rodinné domy, chaty, chalupy, penziony, provozovny Vyhledávání pramene

Naši profesionálové vyhledají na vašem pozemku vhodnou lokaci pro vyhloubení studny. Díky tomu bude na daném místě zaručeně nejsilnější a nejdéle trvající proud. Jsme schopni nalézt pramen i v těch nejméně dostupných a pravděpodobných místech.

Septiky s pískovým filtrem

Septik je určen k částečnému zredukování biologického i mechanického znečištění odpadních vod. Funguje na bázi vyhnívání biologického materiálu v jednotlivých komorách a usazování mechanického odpadu na jejich dně. Septik je vhodné doplnit pískovým filtrem , který slouží jako druhý stupeň čištění odpadní vody. Takto přečištěnou odpadní vodu je možno svést do trativodu se vsakem nebo vodního toku.

Proč čistit studny?

Zanedbanou studnou ohrožujete především vlastní zdraví a také čerpadlo, které pomáhá dostat vodu až k Vám. Důsledek nevyčištěné studny, není jen nevhodná voda k pití, ale také zhoršující se kvalita vody a v nejhorším případě může také dojít k zanesení a ucpání přítoků. Postupem času se na dně začne tvořit nános (kal), ve kterém se začnou množit škodlivé bakterie. Tento kal pak začne nasávat čerpadlo a díky tomu se může zanést a zničit. Pokud by nános dosáhl většího množství, mohl by i ucpat stávající přítoky a voda by si našla cestu jinam. Jak vrtaná , tak i kopaná studna by se měla čistit každých 5- 7 let. Pokud zjistíte zhoršenou kvalitu vody, je dobré čistit i v kratších intervalech.

Výsledky naší práce 


Reference


Firmu KV Vrty můžu určitě s klidným svědomím doporučit - reagují operativně a rychle, zadané úkoly plní svědomitě a to i nad rámec předem dohodnutých činností. Zvládají řešit i nenadálé situace a změny vyvstanuvší v průběhu prací. Navíc mi nabídli řešení, které jsem doposud neznal a které mi ušetřilo řadu potíží s tlakem i prostorem pro rozvod vody. Škoda jen, že jsem o nich nevěděl dříve, ušetřil bych si negativní zkušenost jinde.

Jan Vrána

Skvělé jednání od počátku plánování až po dokončení celého díla, vždy okamžitá reakce na jakýkoliv dotaz, profi na 100%. Nemohu jinak než MAXIMÁLNĚ DOPORUČIT. 

Radek Olič

Skvělé jednání od počátku plánování až po dokončení celého díla, vždy okamžitá reakce na jakýkoliv dotaz, profi na 100%. Nemohu jinak než DOPORUČIT. 

Iveta Venená

Tak tahle firma je dvěstěprocentní.....od komunikace po předání díla... Výjimečná....po mnohých zkušenostech s různými firmami při budování chaty...jsem potkala zázrak....můžete důvěřovat, vymysleli, nakoupili, namontovali, přijeli vždy ve správný den i hodinu a ještě trpělivě vysvětlovali technické záležitosti osobě antitechnické...a navíc s úsměvem....Kluci jsou fakt senzační....doporučuji, doporučuji, doporučuji..... 

Jitka Juříková

POTŘEBUJETE STUDNU? NAPIŠTE NÁM

Kontaktní informace 

+420 777 870 083 - nové projekty

+420 702 142 962 - čištění studní

info@kvvrty.cz